oBSŁUGUJEMY PONAD

2500

STACJI BAZowych telefonii KOMÓRKOWEJ
NA TERENIE CAŁEGO KRAJU.

misja

nasi klienci

czym się zajmujemy

instalacje teletechniczne i telekomunikacyjne

instalacje elektryczne i zasilania gwarantowanego

instalacje elektryczne i zasilania gwarantowanego

utrzymanie obiektów
technicznych

Eksploatacja i serwis agregatów prądotwórczych

Regeneracja baterii zasilania gwarantowanego

pracuj z nami

Firma VASCO Cezary Książek z siedzibą w Józefowie powstała w 1990 roku jako podmiot gospodarczy działający na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Aktualności

Hello world!

Firma VASCO Cezary Książek z siedzibą w Józefowie powstała w...

Historia

1990

Firma VASCO Cezary Książek z siedzibą w Józefowie powstała w 1990 roku jako podmiot gospodarczy działający na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

W pierwszym okresie działalności firma zajmowała się wykonywaniem instalacji elektrycznych dla małych firm i klientów indywidualnych.

1995

W roku 1995 firma VASCO rozszerzyła profil świadczonych usług o projektowanie instalacji elektrycznych oraz wykonawstwo układów chłodniczych w sklepach wielkopowierzchniowych, chłodniach składowych i tunelach zamrażalniczych. Wraz z rozszerzeniem zakresu świadczonych usług wielkość zatrudnienia w firmie zaczęła wzrastać.

Od początku rozpoczęcia działalności gospodarczej głównym celem był rozwój firmy i zawieranie nowych umów z kontrahentami o mocnej pozycji na rynku. Specyfika branży wymagała od firmy zatrudniania wysokiej klasy specjalistów z entuzjastycznym podejściem do pracy. Potencjalni pracownicy musieli liczyć się z koniecznością ciągłego doskonalenia zawodowego. Czynnikiem motywującym pracowników była przyjazna atmosfera w firmie.

1997

W roku 1997 firma VASCO nawiązała współpracę z operatorem sieci telefonii komórkowej Plus GSM – Polkomtel S.A. Od tego momentu firma rozpoczęła świadczenie usług na rynku teletransmisyjnym. Nowe kontakty wymusiły na pracownikach i zarządzie firmy przeprowadzenie intensywnych szkoleń.

1999

W 1999 roku firma VASO nawiązała współpracę z Zakładem Energetycznym Warszawa Teren S.A. Dla potrzeb obsługi energetyki zawodowej wyodrębniła ze swoich struktur spółkę prawa handlowego, która rozpoczęła swoją działalność pod nazwą Energoinvest Sp. z o. o.

2021

Firma prowadzi serwis 250 agregatów stacjonarnych, prowadzi wymiany i regenerację
baterii zasilania gwarantowanego na terenie całego kraju. Zajmujemy się również:

  • Instalacjami teletechnicznymi i telekomunikacyjnymi
  • Instalacjami elektrycznymi i zasilania gwarantowanego
  • Utrzymywaniem obiektów technicznych
  • Eksploatacją i serwisem agregatów prądotwórczych

 

Vasco w liczbach

zatrudnionych osób
0
placówki w kraju
0
obslugiwanych stacji bazowych
0
obsługiwanych agregatów prądotwórczych
0
regenerowanych rocznie baterii zasilania gwarantowanego
0
obiekty MSC typu serwerownia pod stałym nadzorem technicznym
0
zbudowanych od podstaw stacji bazowych
0